• Эдгээр 7 хүрдний батламжыг өөртөө байнга хэлэх нь таны хүрдүүдэд эрчмийг тэнцвэржүүлнэ. 1. Үндэс хүрд -улаан Батламж үгс : Би аюулгүй байна. Ертөнц намайг хамгаалж байна. Би эрчмээр дүүрэн байна. 2. Хувилгаан ...

Хэрэгтэй зөвлөгөө

Load More